Tietosuoja

Tällä sivulla kerromme mitä tietoja eBooking sinusta tallentaa, mistä tietosi eBookingiin tulevat ja mihin niitä käytetään.

Henkilötietojen käsittely eBookingissa

Kun kirjaudut eBookingiin kirjastokorttisi tunnuksella ja PIN-koodilla, ne tallennetaan myös eBookingiin. Myös syntymäaikasi tallennetaan, mikäli se on kirjastojärjestelmän rajapinnasta saatavilla. Jos syntymäaikaa ei saada kirjastojärjestelmästä, sitä kysytään sinulta ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. Kirjastokorttinumeroa ja PIN-koodia käytetään asiakkaan tunnistamiseen. Syntymäaikaa tarvitaan asiakaspäätteiden ikärajojen toteuttamiseen.

Jos rajapintaa kirjastojärjestelmään ei käytetä, asiakas kirjautuu kirjaston henkilökunnalta saamallaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kun virkailija luo asiakkaalle tunnukset eBookingiin, käyttäjätietohisi tallennetaan myös kirjastokorttisi tunnus sekä syntymäaika.

Voit tallentaa eBookingiin myös käyttäjätunnuksen, jota voit käyttää kirjautumiseen kirjastokortin tunnuksen sijaan. Lisäksi tallennetaan kieli, jolla palvelua halutaan käyttää, oletussijainti sekä sähköpostiosoite. Oletussijainnilla tarkoitetaan kirjastoa tai osastoa, jossa sijaitsevia tietokoneita haluat ensisijaisesti varata. Voit muuttaa oletussijaintia ja kieltä oman tarpeesi mukaan eBookingin "Oma tili"-sivulla. Sähköpostiosoitetta voidaan käyttää varauksen peruuntumisesta tai käyttöoikeuden tilapäisestä lukitsemisesta ilmoittamiseen. Sähköpostiosoitteen tallentaminen ja ilmoitusten vastaanottaminen on vapaaehtoista.

Käyttäessäsi kirjaston asiakaskäyttöön tarkoitettuja tietokoneita, eBookingiin tallentuu loki siitä, mitä koneita asiakas on käyttänyt ja milloin käyttö on tapahtunut. Varaus- ja käyttöhistoriaa käytetään tietokoneille määritettyjen käyttö- ja varausrajoitusten toteuttamiseen. Tietoja voidaan tarvittaessa käyttää myös ongelma- ja väärinkäyttötapausten selvittämiseen.

Kirjastossa voidaan käyttää myös eBookingin tulosteiden hallintaa. Tällöin jokaisesta tekemästäsi tulostuksesta tallennetaan tulostusaika, tulostin, tietokone jolta tulostus tapahtui, tulostettu sivumäärä sekä tulosteen hinta. Tieto maksusta tallennetaan, kun kirjaton henkilökunta kirjaa tulosteen maksetuksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa. Tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan kirjaston henkilökunta ja järjestelmän ylläpitäjät, jotka tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojasi säilytetään eBookingissa koko sen ajan kun palvelua käytät. Tietoja, joilla palvelua ei enää käytetä, poistetaan palvelusta säännöllisin väliajoin. Tarkka säilytysaika vaihtelee kirjastoittain. Jos käyttäjällä on maksamattomia tulostuksia tai tulossa olevia varauksia, tietoja ei poisteta ennen kuin varaus on peruttu/rauennut ja maksu tulostuksista on kuitattu.

Rekisteröidyn tarkistusoikeus

Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty palveluun, ota yhteys kirjastoosi.

Virheellisten tietojen oikaisu

Mikäli kirjastojärjestelmästä noudetuissa ja palveluun tallennetuissa henkilötiedoissa on virheitä, ota yhteys kirjastoosi.

Evästeiden käyttö

Evästeet (cookies) ovat pieniä, selaimeen tallentuvia tiedostoja. Evästeiden avulla seurataan palvelun käyttöä ja siten parannetaan sen toimintaa. Seurantaan käytetyt evästeet eivät sisällä henkilötietojasi. Evästeiden avulla eBooking pystyy muistamaan sisäänkirjautumisesi ja pystyt varaamaan asiakaskoneita eBookingin kautta. Jos evästeiden käyttö selaimestasi on estetty, kirjautuminen eBookingiin ei onnistu. Käyttämällä kirjastosi eBooking-palvelua, hyväksyt evästeiden käytön.